× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Przychodnia al. Jana Pawła II 120 a Ostrołęka

Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy - Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy

Informacje o komórce

Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy inny niż psychiatryczny

Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna

Zakres świadczonych usług:Adres

29-765-21-22
Sienkiewicza 56
07-400 Ostrołęka

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1